ไส้ติ่งอักเสบ​ หากรักษาช้า​ อันตราย​ถึงชีวิต: ผศ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ (25/07/66)