อย่าให้​ ฝีคัณฑสูตร​ มากระทบคุณภาพ​ชีวิต: อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ (23/02/66)