มะเร็งลำไส้ ภัยร้ายใกล้ตัวที่สามารถป้องกันได้: ผศ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ (22/06/66)