เรียนรู้วิธีรักษาแผลฉีกขาดอย่างถูกต้อง: อ.พญ.ศิรวี เอกศักดิ์ (22/03/66)