โรคต่อมลูกหมากโต ภาวะผิดปกติของผู้ชายที่ไม่ควรมองข้าม อ.นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ (03/08/66)