แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาอนุสาขาผ่าตัดผ่านการส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป