เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ  ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๑ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ค...
 
งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙   ระหว่างวันที่ ๑๖-๑...
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดแถลงข่าวการจัดละครเวทีการกุศล (RAMA Drama 10th) โดยในครั้งนี้ใช้ชื่อเรื...
 
เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เดินทางเข้ากราบสักการะ...
 
สัมมนาเครือข่ายกิจการนิสิต นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 
โครงการค่ายตะวันยิ้ม ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน อำเภอปากช่อง จังหวั...
 
วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ชมรม Rama Forward จัดโครงการ “อาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท
 
โครงการค่ายตะวันยิ้ม ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 
งานละครเวทีRama D’RAMA ครั้งที่ ๗  ประจำปี ๒๕๕๗  เรื่อง “บรรทัดสุดท้าย”
เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์