งานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม...
 
นักศึกษาแพทย์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดี
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร
 
“บ้านของเรา...รามาธิบดี ประจำปี 2566” และพิธีมอบเนกไท-โบว์ไท
ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ,สถาบันการ...
 
Dโครงการละครเวที “Rama D’RAMA” ครั้งที่16 ประจำปี 2566 เรื่อง"Allegro in Red"
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
โครงการ “รุ่นเก๋า เล่าใหม่” ปี2566  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ บ้านพักผู้สูงอายุ สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ บ้านพักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปร...
 
ปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น2 และบริเวณห้องโถงอาคารหอพักนักศึกษาแ...
 
โครงการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 6 (ศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 52) วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้น...
 
บริษัท EPSON (Thailand) Co., Ltd.  มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะแพ...
 
ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
 
คุณนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...
 
กิจกรรม  Faculty hours  เรื่อง “ภาษีเเละการจัดการการเงินเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาแพทย์...
 
เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรง...