พิธีมอบเสื้อกาวน์ “White Coat Ceremony 2022” รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก
พิธีมอบเสื้อกาวน์ “White Coat Ceremony 2022” รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก...
 
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 64 เท่านั้น !!!) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์ขอรับทุนกา...
 
คำแนะนำสำหรับนักศึกษารามาธิบดี กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
 
นักศึกษาชาย ที่เกิดในปี พ.ศ. 254 ที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
 
ขอเรียนเชิญอาจารย์รามาธิบดีร่วมงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒...
 
วันเสาร์ที่  26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท  ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด...
 
ขอความร่วมมือทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นกับนักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากร และ...
 
ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษารามาธิบดี ทุกท่านร่วมงาน แสดงดนตรี "นั่งเล่น" ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 25...
 
ขอเชิญนักศึกษารามาธิบดี เข้าร่วมโครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดีชั้นปีที่ 1 (ศาลายา) ครั้งที...
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30-...

Pages

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158