วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1...
 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1...
 
 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 17.30 น. (ประตู...
 
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 07.30 – 10.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสต...
 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม...
 
Rama D’RAMA ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 เรื่อง Allegro in Red
วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม...
 
พิธีมอบเสื้อกาวน์ “White Coat Ceremony 2022” รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก...
 
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 64 เท่านั้น !!!) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์ขอรับทุนกา...
 
คำแนะนำสำหรับนักศึกษารามาธิบดี กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
 
นักศึกษาชาย ที่เกิดในปี พ.ศ. 254 ที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร