ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ...
 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อา...
 
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ขั้น 2 อาคารหลัก (อ...
 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1...
 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1...
 
วันที่ 4 - 7 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 17.30 น. (ประตู...
 
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 07.30 – 10.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสต...
 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม...
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2565