ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 
ปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
 
พิธีมอบเสื้อกาวน์ “White Coat Ceremony 2022” รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก
พิธีมอบเสื้อกาวน์ “White Coat Ceremony 2022” รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก...
 
โครงการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 6 (ศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 52) วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้น...
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2564
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563
 
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 64 เท่านั้น !!!) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...
 
ขอแสดงความยินดีต่อ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 10
ขอแสดงความยินดีต่อ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 10
 
ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2563
 
บริษัท EPSON (Thailand) Co., Ltd.  มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะแพ...
 
ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
 
คุณนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์ขอรับทุนกา...

Pages

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158