ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ และ Mascot มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่...
 
ได้รับรางวัลทุนสนับสนุนต่อยอดนวัตกรรม จำนวน 200,000 บาท ในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ...
 
ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ “Hackathon: Improving Health Equity and Equality a...
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2567
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2565
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2564
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563
 
ขอแสดงความยินดีต่อ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 10
ขอแสดงความยินดีต่อ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 10
 
ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2563
 
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวธนพร เจริญงามเสมอ
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวธนพร เจริญงามเสมอ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงก...
 
ขอแสดงความยินดี นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน
ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562