วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 17.30 น. (ประตู...
 
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 07.30 – 10.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสต...
 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม...
 
Rama D’RAMA ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 เรื่อง Allegro in Red
วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม...
 
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬสินธุ์ และสกลนคร
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพ...
 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 – 10.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสต...
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2565
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2564
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563
 

โดย..  พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...

 

น้ำอัดลม อะโวคาโด ถั่ว เครื่องดื่มเพิ่มพลังงาน อาหารที่มีเกลือสูง และอาหารเสริมสำหรับการออกกำลังกาย...