พิธีมอบเสื้อกาวน์ “White Coat Ceremony 2022” รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก
พิธีมอบเสื้อกาวน์ “White Coat Ceremony 2022” รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก...
 
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 64 เท่านั้น !!!) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์ขอรับทุนกา...
 
คำแนะนำสำหรับนักศึกษารามาธิบดี กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
 
โครงการ “รุ่นเก๋า เล่าใหม่” ปี2566  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ บ้านพักผู้สูงอายุ สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย
โครงการ “รุ่นเก๋า เล่าใหม่” ปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 
 
ปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
 
โครงการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 6 (ศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 52) วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้น...
 
บริษัท EPSON (Thailand) Co., Ltd.  มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะแพ...
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2564
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563
 
ขอแสดงความยินดีต่อ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 10
ขอแสดงความยินดีต่อ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 10
 
ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2563
 

โดย..  พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...

 

น้ำอัดลม อะโวคาโด ถั่ว เครื่องดื่มเพิ่มพลังงาน อาหารที่มีเกลือสูง และอาหารเสริมสำหรับการออกกำลังกาย...

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158