เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น...
 
Hackable : Pitching Day
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...
 
ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ...
 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อา...
 
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ขั้น 2 อาคารหลัก (อ...
 
วันที่ 4 - 7 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬสินธุ์ และสกลนคร
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพ...
 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 – 10.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสต...
 
งานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม...