วันที่ 4 - 7 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬสินธุ์ และสกลนคร
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพ...
 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 – 10.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสต...
 
งานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม...
 
นักศึกษาแพทย์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดี
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร
 
“บ้านของเรา...รามาธิบดี ประจำปี 2566” และพิธีมอบเนกไท-โบว์ไท
ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ,สถาบันการ...
 
Dโครงการละครเวที “Rama D’RAMA” ครั้งที่16 ประจำปี 2566 เรื่อง"Allegro in Red"
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
โครงการ “รุ่นเก๋า เล่าใหม่” ปี2566  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ บ้านพักผู้สูงอายุ สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ บ้านพักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปร...
 
ปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น2 และบริเวณห้องโถงอาคารหอพักนักศึกษาแ...