ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราว คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ (ตรุษจีน) และวันมาฆบูชา

 
งดให้บริการทันตกรรม

ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน และกรณีที่ทันตแพทย์พิจารณาแล้ว ว่าไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเท่านั้น

...
 
ของดให้บริการการตรวจสารพันธุกรรม DNA ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563