แจ้งการปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารฉุกเฉิน

โดยรอบพื้นที่ชั้น 1 จึงทำให้ต้องมีการจัดหาพื้นที่ทดแทนและย้ายห้องเป็นการชั่วคราว

 
รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการ ”รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องตรวจสอบการรับรองสิทธิอัจฉริยะ”

 
ผลงาน “ชุด Lock Splint” ได้รับวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ

หน่วยกู้ชีพ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
ผลงาน “ผ้า Pelvic Binder” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

หน่วยกู้ชีพ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
ผลงานน่ายินดีด้านนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์

 จำนวน 4 ท่าน ของบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2558 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

 
งานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2558 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

 
Thailand Quality Award : TQA

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 
รายการพบหมอรามา

เต็มอิ่มกับความรู้ ในช่วง "RAMA UPDATE" และคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในช่วง "ถอดเสื้อกาวน์...

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "อาหารสาธิต พิชิตโรค"

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธุ์ 58 พบกับเมนู ปลาทับทิมลุยสวน เวลา 11.00-13.00 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2...

 

ระหว่างอาคาร 1 - อาคาร 5 ได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2558