โครงการ Advanced HA

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
เยี่ยมชมดูงาน

ทีมผู้บริหารชุดใหม่ บริษัท Mezashi-Kai จากประเทศญี่ปุ่น เข้าดูงานและเข้าเยี่ยมชมอาคารต่างๆ ในด้านอุปกร...

 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดครัว สู้โรค 2

ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิ...

 
จะเลือกการรักษาอย่างไร... ใจจึงไม่รู้สึกผิด

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1...

 
ต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการโครงการ “2015  Asia Pacific Hand Hygiene Excellence"

เมื่อวันที่ 6  มกราคม  2558 ณ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

จากเดิมที่ชั้น 2 อาคาร 1 ไปยัง ชั้น 3 อาคารซักฟอก (อยู่ตรงข้ามคลังยา) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 
งานบริหารโรงพยาบาล จัดบรรยายโครงการ “5 ส. Plus ”

วันที่ 25 ธันวาคม  2557  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี 

 

ปิดปรับปรุงอาคาร 1 (ชั้น 1 และ 2) และเส้นทางสัญจรภายในอาคาร