ขอเชิญประชาชนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ์สุขภาพ ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2567 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2567 จะปิดรับลงทะเบียนการจองเมื่อครบตามจำนวน

 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราว คลินิกในเวลา คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารสิริกิติ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพืชมงคล และวันหยุดราชการ ในวันที่ 4-6, 10-12 พฤษภาคม 2567

 
ขั้นตอนรับบริการ ตรวจที่โรงพยาบาล (On-site) รับยาทางไปรษณีย์

หากมีข้อสงสัยเรื่องค่าบริการ ติดต่อฝ่ายการเงิน โทร. 0-2200-3110-5, 0-2201-0204, 0-2201-0442

 
ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตได้ทุกวัน

ผู้สนใจสามารถบริจาคโลหิตที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน...

 
รู้หรือ Young ?

รายการที่จะไปเช็กความรู้สุขภาพวัยรุ่น เพื่อเปลี่ยนความรู้ผิด ให้กลายเป็นถูก

 
SUMMER นี้ หนีร้อน มาให้เลือด

9-16 เมษายน 2567 ขอเชิญผู้ที่สนใจ มาบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารหลัก (อาคาร...

 
ผู้รับบริการที่มีนัดหมายเจาะเลือดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ฝั่งพญาไท

สามารถเข้ารับบริการเจาะเลือดที่ Ramathibodi Health Space @ Paradise Park ได้แล้ว

 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราว คลินิกในเวลา คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารสิริกิติ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในวันสงกรานต์ วันหยุดราชการ และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในวันที่ 12-16 เมษายน 2567

 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราว คลินิกในเวลา คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารสิริกิติ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในวันจักรี และวันหยุดราชการ ในวันที่ 6-8 เมษายน 2567