ข่าวน่ายินดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล

ในโอกาส รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ  ห้องเจ้า...

 
ข่าวน่ายินดี ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค)

ในโอกาส รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ  ห้...

 
ข่าวน่ายินดี หน่วยสิทธิประโยชน์งานบริหารการรักษาพยาบาล

ในโอกาส รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ  ห้องเจ้า...

 
ข่าวน่ายินดี ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในโอกาส รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ  ห้องเจ้า...

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
เชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาหารสาธิต พิชิตโรค

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 - 13.00 น.

 
ประกาศหน่วย refer ย้ายสำนักงาน

ย้ายสำนักงานชั่วคราวไปยัง ห้องบรรยาย 1 และ 2 ชั้น 2 อาคาร 1 และพร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็น...

 
ไวรัสอีโบลา (EBOLA)

หากท่านมีอาการไข้และได้ไปยังประเทศต่อไปนี้ ภายใน 21 วัน ติดต่อสายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1422

 

ขอแจ้งงดการให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมและการผ่าตัด elective case ในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557...

 
แจ้งการให้บริการจุดเจาะเลือด

การให้บริการจุดเจาะเลือดที่อาคาร 4 ชั้น 1 (โถงห้องยา) 

 

เนื่องจากห้องยาฉุกเฉินจะดำเนินการย้ายจากอาคาร 1 ชั้น 1 ไปยังอาคารฉุกเฉินบริเวณห้องล้างพิษ ในวันอาทิตย์...

 
งานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 34

วันที่ 21 ธ.ค. 57 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ขั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้...