วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 13.00 น. 

 
แจ้งปิดท่อน้ำ ณ ห้องผ่าตัดตา ห้องผ่าตัดศัลยกรรม ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิก

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 24.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น. 

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม

ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น...

 
แจ้งการปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารฉุกเฉิน

โดยรอบพื้นที่ชั้น 1 จึงทำให้ต้องมีการจัดหาพื้นที่ทดแทนและย้ายห้องเป็นการชั่วคราว

 
 แจ้งเส้นทางไปอาคาร 4 ในระหว่างปิดทางเดินระหว่างอาคาร 1 และอาคารฉุกเฉิน

วันที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 5.00 น. 

 
HA  Surveillance Survey

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 

 
การเข้าเยี่ยมสำรวจ HA Surveillance Survey

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 
ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม

 
ซ้อมแผนรับมือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออก MERS-CoV

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร4 และ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
เชิญเข้าร่วมงานบรรยาย เรื่อง โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ 2012

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
รับการตรวจประเมินคุณภาพ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ชั้น 5 ห้องประชุมศูนย์ส่องกล้อง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์