ปิดพื้นที่เพื่อปรับพื้นทางเดิน

ปิดพื้นที่เพื่อปรับพื้นทางเดิน