ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฟรี!

ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฟรี! ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฟรี!