ขอเชิญร่วมพิธีเปิดใช้บริการอาคาร 1

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดใช้บริการอาคาร 1