ขอเชิญร่วมบริจาค โลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก

ขอเชิญร่วมบริจาค โลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก