การเตรียมตัวตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ : MUGA SCAN

เป็นการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อประเมินสมรรถภาพของหัวใจโดยแสดงภาพการเคลื่อนไหว, การบีบตัวของหัวใจ, ความแรงและจังหวะการเต้น ทําให้ทราบความสามารถในการสูบฉีดโลหิตของหัวใจ โดยเฉพาะหัวใจห้องล่าง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจ
1. ติดตามสมรรถภาพของหัวใจในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัด
2. ประเมินการบีบตัวและสูบฉีดโลหิตของหัวใจ
3. ตรวจขนาดและรูปร่างหัวใจ ความผิดปกติของผนังหัวใจ

การเตรียมตัว
1. ต้องไม่ตั้งครรภ์
2. ไม่ต้องงดน้ําและอาหาร
3. สวมเสื้อที่ถอดง่าย ไม่ใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะบริเวณหน้าอก
4. นําถุงผ้าส่วนตัวมาด้วย เพื่อใส่เสื้อผ้าที่เปลี่ยน

วิธีการตรวจ
1. เปลี่ยนชุดเป็นชุดโรงพยาบาล ถอดเสื้อชั้นในและสร้อยคอ
2. ติดอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 จุด บริเวณหน้าอก
3. ฉีดยาทางหลอดเลือดดํา ครบ 20 นาที แล้วฉีดสารเภสัชรังสี
4. ตรวจสแกนโดยให้ผู้ป่วยนอนหงายราบนิ่งๆประมาณ 30 นาที

หลังตรวจ
1. ดื่มน้ํามากๆเพื่อช่วยขับสารรังสีออกจากร่างกาย
2. งดให้นมบุตร 24 ชั่วโมง
3. อาการข้างเคียงจากสารเภสัชรังสีพบได้น้อยมาก

เอกสารแนบ : Download

แก้ไขล่าสุด 1 ส.ค. 61 โดย พว.มาลีวรรณ พนาเวศร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี