คู่มืออาหารไอโอดีนต่ำ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ เตรียมเตัวก่อนการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี

คู่มืออาหารไอโอดีนต่ำ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ เตรียมเตัวก่อนการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี

download file pdf: