คู่มืออาหารไอโอดีนต่ำ สำหรับผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษเตรียมตัวก่อนการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี

คู่มืออาหารไอโอดีนต่ำ สำหรับผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษเตรียมตัวก่อนการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี

download file pdf: