ห้องพิเศษ อาคารสิริกิติ์

 

ห้องพิเศษ อาคารสิริกิติ์
VIP
ห้อง VIP
standard
ห้อง Superior
standard
ห้อง Deluxe
standard
ห้อง Presidential Suite
FACADE
FACADE QSMC
FACADE
สวนสุขภาพ QSMC
 
     

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดต่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

โทร. 02-2011091-3 หรือ Line : @867rmqlo