การเดินทางและการติดต่อ

 

 แผนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

              

 

      วิธีการเดินทางมา

                    1. ทางรถยนต์  สามารถนำรถมาจอดที่ อาคารพระเทพรัตน์ ,  ทีจอดรถซอยสวนเงิน  ,  อาคารวิจัย  ,  อาคารมูลนิธิรามาธิบดี

                    2. ทางรถเมย์   สาย 8 ,  67  ,  92  ,  97   ปอ. 8  ,  157  ,  171  ,  509   ผ่านหน้าโรงพยาบาล  ( ถนนพระรามที่ 6 )

                    3. ทางรถไฟฟ้า ( BTS.)  ลงสถานี  อนุสาวรีชัยสมรภูมิ  เข้าซอยโยธี ( ตรงข้าม เซ็นจูรี )  จนสุดซอยจะเจอถนนพระรามที่ 6 

                       โรงพยาบาลอยู่ฝั่งตรงข้าม

 

 

 

การเดินทางระหว่างอาคาร

 

                        

 

                      มีรถกอลฟ์รับส่งระหว่างอาคารพระเทพพระรัตน์ กับอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ และอาคารหลัก