Premium Clinic ****

 

Premium Clinic

 

ขั้นตอนการรับการตรวจ

       ทาง เลือกใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  "

บริการ ผู้ป่วยนอกแบบครบวงจร โดยเจ้าหน้าที่เช่น การเจาะเลือด ซื้อยา ชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจกับหน่วยต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และเข้ารับการตรวจกับแพทย์

ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ สามารถนัด วันเวลาตรวจล่วงหน้าได้ ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกไม่ยุ่งยากในการมาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ  สะดวก รวดเร็ว

เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย

 

 

 

                

 

1. ยื่นบัตรนัด /แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตร โรงพยาบาล ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น1 ห้องรับรองพรีเมี่ยมคลินิก อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ พร้อมรับบัตรคิว เพื่อใช้ใน

การเรียกรับบริการ ณ จุดบริการต่างๆ

2. ลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ถ่ายรูป และซักประวัติก่อนการตรวจ ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น1

3. รอพบแพทย์ ทีห้องตรวจ พรีเมี่ยมคลินิกชั้น5 โดยเรียกเข้ารับตรวจตามเวลาที่นัดหมาย

4. รับบัตรนัดหลังการตรวจ ใบแจ้งค่าบริการ ที่เคาน์เตอร์พรีเมี่ยมคลินิกชั้น5

5. รอเรียกคิวที่ห้องรับรองพรีเมี่ยมคลินิกชั้น1 เพื่อชำระเงินที่เคาร์เตอร์การเงิน และรับยาที่เคาน์เตอร์เภสัชกร

 

                  

  

เวลาทำการ  

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ทุกวันราชการ เวลา  07.00 น. - 16.00 น.   ชั้น 1 : 02 - 201 2211  ( ต่อ 0 , 101 ) , 02 - 201 0251
นอกเวลาราชการ  เฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา  16.00 น. - 18.00 น.   ชั้น 5 : 02 - 201 2211  ( ต่อ 555 , 556 ) , 02 - 201 0252
นอกเวลาราชการ  เฉพาะวันเสาร์ เวลา  07.00 น. - 12.00 น.   แฟกซ์  :  02 - 201 0250
       
สถานที่ทำการ      
     
ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์การแพทย์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ประกอบไปด้วยพื้นที่  2  ส่วน  คือ
ชั้นที่  1     ห้องรับรอง  เป็นส่วนของการต้อนรับ  การลงทะเบียน    
     
       
       

 

สถานที่นั่งรอพบแพทย์ และ ห้องตรวจ ชั้น 5 สถานที่นั่งรอพบแพทย์  ชั้น 5

 

 

คลินิกที่เปิดให้บริการ

   โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต
   โรคเบาหวาน /ไทรอยด์
   โภชนาการ ลดน้ำหนัก
   โรคระบบประสาทวิทยา
   โรคไต
   โรคปอด
   ศัลยกรรมทรวงอก
   ศัลยกรรมหลอดเลือด
   โรคภูมิแพ้
   
ห้องรับรอง  ลงทะเบียน  ห้องให้คำปรึกษา  ห้องเจาะเลือด การเงิน ห้องยา  ชั้น 1   หมายเหตุ : การนัดตรวจหรือพบแพทย์ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า

 

 อัตราค่าบริการ

1.  ค่าบริการผู้ป่วยนอก 50 บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้)
2.  ค่าบริการพรีเมี่ยมคลินิก  150 บาท (เบิกไม่ได้)
3.  ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
4.  ค่ายาเบิกได้ตามสิทธิ์กรมบัญชีกลาง
5.  ค่าเจาะเลือด  ค่า X-Ray และหัตถการอื่นๆ เบิกได้บางส่วน  ( อาจมีส่วนเกิน 12% - 30% )
          ***  ราคานี้ไม่รวมยาและเวชภัณฑ์
             *** สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาได้ตามปกติ
 หมายเหตุ
  • หากมีการรับบริการหลายแผนกในวันเดียวกัน  ค่าบริการข้อ 1  และข้อ 2  คิดรวมเพียงครั้งเดียวต่อวัน
  • ไม่รับรองสิทธิ์ประกันสังคม  และบัตรทอง
  • สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน

บุคลากร

 
  • หัวหน้าพยาบาล  1 คน
  • พยาบาลวิชาชีพ 4 คน
 
  • ผู้ช่วยพยาบาล  8 คน
 
  • ธุรการ  4 คน
  • ประชาสัมพันธ์ 1 คน
  • แม่บ้าน 1 คน