You are here

 
ผู้รับบริการสามารถทำการตรวจวินิจฉัย X-RAY ด้วยเครื่อง CT Scan/MRI/Ultrasound/Mammogram

ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

 
ทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยระยะท้าย ขอเสียชีวิตที่บ้าน

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ 02-201-2569 และ 02-201-0489 ในวันและเวลาร...

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดสุขภาพ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

 
ลดโรคร้อน นอนหลับดี หากมีการใช้ CPAP

หากพบปัญหาการใช้ CPAP สามารถโทรปรึกษาได้ที่ ศูนย์โรคการนอนหลับ 02-2003768 กด 0

 
สำนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น B1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
หน่วยงานโภชนาการ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. หน่วยงานโภชนาการ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการครรภ์คุณภาพแนวประยุกต์ Modified ANC

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ชั้น 2 อาคาร 1

 
การบอกความจริงกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย บอกดี... ไม่บอกดี

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ประกาศ ซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยลานกีฬาสวนสาธารณะ (ซอยสวนเงิน)

ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานกีฬาสวนสาธารณะ (ซอยสวนเงิน)

Pages