You are here

 
ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า (Normal Circuit) ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 CHILDREN'S DAY เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพครั้งที่ 3/2561 "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จะมีการซ้อมอพยพหนีไฟ

ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
ประกาศทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2561

หากมีความจำเป็นที่จะเก็บเล่มเวชระเบียน โปรดแจ้งความประสงค์ต่องานเวชระเบียน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โทร. 02-201-1238, 1120 หรือ 02-200-4012, 4015

 
เนื่องจากโลหิต กรุ๊ปโอ ขาดแคลน ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิต

ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Palliative Care Day 2018 สำหรับประชาชน Because “I” Matter

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
เลือดข้น(ปกติ) คน(ไม่)จาง "คอร์สดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยตนเอง-ร่วมสมัย (Integrative Medicine) ครั้งที่ 3

วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบ...

 
ขอเชิญชวนญาติผู้ป่วยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่

ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages