You are here

 
หน่วยงานโภชนาการ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. หน่วยงานโภชนาการ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการครรภ์คุณภาพแนวประยุกต์ Modified ANC

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ชั้น 2 อาคาร 1

 
การบอกความจริงกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย บอกดี... ไม่บอกดี

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ประกาศ ซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยลานกีฬาสวนสาธารณะ (ซอยสวนเงิน)

ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานกีฬาสวนสาธารณะ (ซอยสวนเงิน)

 
ขอเชิญร่วมตรวจสุขภาพและร่วมกิจกรรม ในงาน Healthcare 2018 "สายตาดีมีสุข"

วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อ Living Will นั้นสำคัญไฉน

ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน

สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญร่วมงานวันมะเร็งไตโลก World Kidney Cancer Day

21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 1

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรื่อง ครรภ์คุณภาพและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมแรงสนับสนุนจากครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages