You are here

 
เลือดข้น(ปกติ) คน(ไม่)จาง "คอร์สดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยตนเอง-ร่วมสมัย (Integrative Medicine) ครั้งที่ 3

วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบ...

 
ขอเชิญชวนญาติผู้ป่วยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่

ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งานวันเบาหวานโลก "เบาหวานกับครอบครัว"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ ๒ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๙ - ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหลัก

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา คิดดี = ชีวิตดี ร้อยพันปัญหา แพ้หัวใจที่แข็งแกร่ง

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า

ในวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 05.00 น.

 
ขอเชิญใช้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service

วันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ บริเวณทางเข้าหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

 
สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากและสุขภาพเพศชายเพื่อประชาชน ครั้งที่ 8

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages