You are here

 
Healthy By Rama ตอน หลักการใช้ยา

หลักการใช้ยาที่ถูกต้อง 1. อ่านฉลากให้เข้าใจทุกครั้งก่อนใช้ยา 2. ใช้ยาให้ตรงกับโรค 3. ใช้ยาให้ถูกขนาด 4. ใช้ยาให้ถูกวิธี 5. ใช้ยาให้ถูกกับบุคคล 6. ใช้ยาให้ถูกเวลา

 
@Rama ฉบับที่ 23 เดือนมกราคม 2559

“ยุงลาย..ภัยร้ายไข้เลือดออก”

 
ร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง “ข้าวมาบุญครอง” ปี 2559

สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง “ข้าวมาบุญครอง” ได้ที่ลานชั้น 1 หน้าธนาคารกรุงเทพ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เวลา 9.00-18.00 น.

 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ติดกัณฑ์เทศน์ และฟังธรรมโดย พระครูสถิตศิลวัฒน์ (สุชีพ สุธมโม)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
Healthy By Rama ตอน โรคนอนเกิน

โรคนอนเกิน หรือ การหลับเกินพอดี เป็นโรคที่เกิดในคนขี้เซา ยิ่งนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่เพียงพอ โรคนี้มักมีอาการเฉื่อยชา ซึมเศร้า ไร้ชีวิตชีวา กินน้อยแต่อ้วนง่าย... 

 
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569

 
แจ้งปิดทางเดินไปอาคาร 5 ชั่วคราว

ในวันที่ 7-11 มกราคม 2559 เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำใต้ดิน

 
กิจกรรมการตรวจและประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ที่อาคาร 1 ชั้น 1

ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 6.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 
ขอเชิญร่วมบริจาค โลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก

ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

Pages