ในวันที่ 19 - 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ลานโถง และบริเวณหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ