ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื่องรัง เข้าร่วมโครงการ "รู้ทันก่อนสาย... สุดท้ายแห่งชีวิต"