ขอเชิญเข้าร่วมงาน เข่าดี มีสุข ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558  เวลา 8.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อยากรู้จริงๆ ... "Living will" สำคัญอย่างไร?

ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569

 
รดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สูงวัย สมองฉับไว หัวใจแข็งแรง

วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ โถงด้านล่างอาคารเรียนรวม (ตึก 8 เหลี่ยม) หน้าศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ

 
โครงการธรรมะในสวน ชวนทำดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 07.00 - 11.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
เรื่อง “  โรคกระดูกพรุนในสตรีวัยทอง ... ?  ”

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

 
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก World kidneyday

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 11.30 น.

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "อาหารสาธิต พิชิตโรค"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธุ์ 58 พบกับเมนู ปลาทับทิมลุยสวน เวลา 11.00-13.00 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2

 
ขอเชิญผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมกิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"

วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เปิดครัวสู้โรค 2

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 11 มี.ค. 58 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดครัว สู้โรค 2

ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี