เดิน-วิ่ง การกุศล ศัลยศาสตร์รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

 
CHD Camp ค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งาน “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน”

วันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม "พาลูกน้อยคืนสู่เหย้า SDMC ปี 4"

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
Rama Channel สัญจรออนทัวร์ TOA

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งาน “ธาลัสซีเมีย รักษา และป้องกันได้”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
เปิดครัวสู้โลก

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ฝ่ายโภชนาการชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Rama Appointment”

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์