กิจกรรมการตรวจและประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
เชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาหารสาธิต พิชิตโรค

เชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาหารสาธิต พิชิตโรค

 
เปิดครัวสู้โรค 2 เมนูควันหลงลอยกระทง

ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. กิจกรรมประกอบอาหาร ในครัวปฏิบัติการ ของฝ่ายโภชนาการ

 
"กินพอเพียง ไม่เสี่ยงเบาหวาน" เลือกไม่ยาก เลือกให้เป็น เริ่มด้วยมื้อเช้า

วันที่ 13-14 พ.ย. 2557 เวลา 07.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์