กิจกรรมสืบสานวิถีไทย ร้อยดวงใย เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน์