ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 38 เรื่อง "ยากันล้ม"

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน

วันที่ 15 - 27 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 14.00 น. (จันทร์ - ศุกร์) และเวลา 8.00 - 12.00 น. (เสาร์) ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (mers-cov)

หากท่านมีอาการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลทันที

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง "ง่วงไม่ขับ หลับไม่กรน"

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558  ตั้งแต่ เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปันรัก ผูกพัน สร้างสรรค์ รวมใจ"

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 9.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.00 - 12.00 น. บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
เปิดครัว สู้โรค 2 "มังสวิรัติเพิ่มพลัง"

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฟรี!

ระหว่างวันที่ 6 – 15 พฤษภาคม 2558 (ยกเว้น วันที่ 10 และ13 พฤษภาคม 2558) ณ จุดบริการวัคซีน โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น...

 

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 00.00-05.00 น. (เที่ยงคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันอาทิตย์) 

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาหารสาธิต พิชิตโรค

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 11.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2

Pages