ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้

บริจาคได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ได้ที่ฝ่ายการพัสดุและห้องสมุดรามาธิบดี

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ก้าวสู้ปีที่ 5" ปันรัก  ผูกพัน  สร้างสรรค์ รวมใจ

วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และฟังธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
Rama Health Shop

เปิดให้บริการ 17 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2

 
ป้ายสัญจรปิดทางเดินอาคาร 1

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

 
พบปะครอบครัวผู้ป่วยโรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (โอไอ)

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อยู่กับเบาหวานอย่างไรให้ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (310-314) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
อาหารสาธิต พิชิตโรค เมนู ยำปลาทู

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรียชั้น 2 

 
Health Cuisine & Beauty Festival

วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 
เปิดครัวสู้โรค พบกับเมนูยำรวมมิตรบุก และบุกลุยสวน

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
จะเลือกรักษาอย่างไร... ใจจึงไม่รู้สึกผิด

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

Pages