ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มีความสุขได้กับโรคธาลัสซีเมีย