ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณภาพจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล"

งานการศึกษาระดับปริญญา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณภาพจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล" โดย
👩‍⚕ ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์
👩‍⚕ ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร  อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
⏰ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. 
📍 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 4 
🔗 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/iFbFcnL4aocSvqVg8