สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด เปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์ จำนวน 1 อัตรา