สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด เปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์ จำนวน 2 อัตรา