มหาวิทยาลัยมหิดลวิจัยภาวะเลือดออกในถุงน้ำคร่ำ เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

"มหาวิทยาลัยมหิดลวิจัยภาวะเลือดออกในถุงน้ำคร่ำ เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย" โดย อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงปิยา แช่มสายทอง อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบผลสำเร็จจากการศึกษาภาวะเลือดออกในถุงน้ำคร่ำมารดาตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่มาด้วยการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ปากมดลูกสั้น และถุงน้ำคร่ำมีตะกอน อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่
- เมดิคอลโฟกัส https://medicalfocusth.com/main/index.php?page=news.read...
- เมดิคอลไทม์ http://medi.co.th/news_detail41.php?q_id=3101
- นิตยสารสาระวิทย์ https://www.nstda.or.th/sci2pub/nanopore/