รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านนรีเวชทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยนอก (Ambulatory Urogynecology)