ยาคุมกำเนิด ไม่ได้มีดีแค่คุมกำเนิด

     ยาคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งสำหรับผู้หญิง เพราะตัวยาคุมจะบรรจุฮอร์โมนเพศหญิง คือ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนที่จะเข้าไปช่วยยับยั้งการตกไข่ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ แต่นอกจากยาคุมกำเนิดจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์แล้ว ยังมีประโยชน์กับร่างกายของผู้หญิงอีกมากมาย

  • ลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
  • คุมรอบประจำเดือนให้มาปกติ
  • ลดประจำเดือนที่มามากผิดปกติ
  • ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
  • ลดอาการปวดประจำเดือน
  • ลดปัญหาสิวและหน้ามัน
  • ลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์นอกมดลูก

ขอบคุณข้อมูลจาก ผศ. พญ. อรวิน วัลลิภากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Reference: 
รามาแชนแนล Rama Channel