ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...
 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชมรมผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งนรีเวชไทย และส...
 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00-9.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารหลัก ชั้น 4
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปีการศึกษา 2566
 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเพ็ญนภา คุณกัลยา โทรศัพท์ 0-2201-2805
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์...
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารหลัก ชั้น 4 คณะแพทยศาส...
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2166 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 กันยายน 2565
 
โดย สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/fP3rsAU สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณณัฐน...
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวนิดา โทรศัพท์ 0-2201-1451

Pages

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com