ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปีการศึกษา 2566
 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเพ็ญนภา คุณกัลยา โทรศัพท์ 0-2201-2805
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์...
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารหลัก ชั้น 4 คณะแพทยศาส...
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2166 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 กันยายน 2565
 
โดย สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/fP3rsAU สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณณัฐน...
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวนิดา โทรศัพท์ 0-2201-1451
 
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2167 คุณณัฐนันท์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ
 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ติดต่อสอบถามได้ที่คุณสุกัญญา โทรศัพท์ 0-2201-1475, 0-2201-1412
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวนิดา โทรศัพท์ 0-2201-1451...
 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 กันยายน 2565 ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 0-2201-2805
 
โดย รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ และ ผศ. พญ.อรวิน  วัลลิภากร ใน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-12.40 น.

Pages

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com